1.

Kinderen die zich opgeven voor de Tour de Schalkwijk gaan ermee akkoord dat foto’s uit de tourweek gepubliceerd worden op de website van de Tour. Ook mogen deze foto’s gebruikt worden voor promotiemateriaal ten behoeve van de Tour (bijv. een bericht met foto in de krant).

2.

De Tour de Schalkwijk is voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Ook kinderen die in dit kalenderjaar nog 9 worden of in de tourweek 13 worden, mogen zich opgeven.

3.

Voor deelname aan de Tour de Schalkwijk is het wenselijk om een binding te hebben met Schalkwijk. De organisatie zal deze binding afwegen en besluit hieruit of er deelgenomen mag worden aan dit evenement.

4.

Telefoons zijn gedurende de trainings- en tourweek (dus ook tijdens de activiteiten) niet toegestaan. Mocht er toch dringend contact nodig zijn, dan zijn alle ploegleiders en sponsoren bereikbaar.

5.

Renners die niet in Schalkwijk of Tull en ’t Waal wonen moeten een logeeradres hebben in Schalkwijk of Tull en ‘t Waal. Wanneer een renner van buiten Schalkwijk of Tull en ‘t Waal gedurende de tourweek thuis slaapt, zal deze geschorst worden van verdere deelname aan de Tour. Op dit logeeradres worden door de rennertjes ook ijsjes gegeten in de trainingsweek en zal het kennismakingsgesprek met de ploegleiders plaatsvinden.

6.

Om de veiligheid van renners en medewerkers te garanderen, is het uitgangspunt dat er 100 renners meefietsen. Indien er meer dan 100 aanmeldingen zijn, probeert de organisatie ervoor te zorgen dat alle 9-jarigen die zich (op tijd) hebben opgegeven mee te laten doen. Als er minder dan 100 aanmeldingen zijn van 9- tot en met 12-jarigen woonachtig in Schalkwijk, dan is er plek voor 8-jarigen (die dit kalenderjaar 9 worden) en kinderen van buiten Schalkwijk. Er volgt dan een afvalprocedure. De kinderen die als eerste afvallen, zijn de kinderen die zich na de uiterste inschrijfdatum hebben ingeschreven. Hierna zullen de kinderen, die niet uit Schalkwijk komen en voor het eerst mee willen fietsen afvallen en als laatste zullen de 8-jarigen uit Schalkwijk afvallen. Eventueel wordt er geloot.

7.

Alle renners dienen tijdens iedere etappe gekleed te gaan in een korte witte sportbroek met een shirt van de sponsor. Dit shirt wordt door de sponsor verstrekt en dient na de Tour weer in dezelfde staat te worden ingeleverd.

8.

Alle renners dienen zich sportief te gedragen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet het geval zijn (b.v. hinderen of wegduwen van mede renners), dan zal de organisatie genoodzaakt zijn strafseconden te geven. Om het sportieve karakter binnen de tour in stand te houden, kan de organisatie een deelnemer uitsluiten van verdere deelname, ongeacht zijn of haar positie in het algemeen klassement.

9.

Wanneer een renner tijdens een etappe of tijdrit niet aanwezig is (vanwege bijv. ziekte of een ongeval tijdens een voorafgaande rit) is het toegestaan dat de renner de volgende ritten weer gewoon meefietst. In de niet gereden rit wordt de laatste tijd plus 5 seconden gebruikt voor de berekening in het algemeen klassement. Ook als een renner een rit niet finisht geldt de laatste tijd plus 5 seconden voor deze renner.

10.

De renners dienen altijd een half uur voor de start van de rit aanwezig te zijn bij de start/finish, in verband met het verdelen van de startersposities en de klassement truien.

11.

Er kunnen bonusseconden worden behaald tijdens de tussensprint op de Schalkwijkseweg. De eerste renner die de streep bereikt, behaalt 5 bonusseconden, nummer 2 krijgt 3 bonusseconden en nummer 3 krijgt 1 bonusseconde. Bij het dijkhuis- en bergklassement kan men punten behalen op dezelfde manier als bij de tussensprint. Echter, voor die klassementen is de puntentelling als volgt: de eerste renner die de streep bereikt, behaalt 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt. De renner die de ritzege behaalt, krijgt altijd in het klassement van de desbetreffende dag 1 seconde voorsprong op de 2e, ongeacht de grootte van de voorsprong. Op de zondagen bij de tijdritten worden er geen bonusseconden gegeven. Dit geldt ook voor de ploegentijdrit.

12.

Elke racefiets dient voor de tourweek nagekeken te worden door een door de organisatie aangewezen persoon. Dit is slechts een controle, geen reparatie. Als een fiets wordt afgekeurd tijdens de controle, dan is het de verantwoordelijkheid van de (ouders/verzorgers van de) renner om de fiets in orde te maken voor de officiële start van de Tour.

13.

Het is verplicht tijdens de etappe en het trainen een fietshelm te dragen. Het is toegestaan een eigen helm te dragen, deze wordt gecontroleerd op veiligheid, tegelijkertijd met het nakijken van de racefiets. De organisatie verstrekt, indien nodig, ook fietshelmen. Deze fietshelm dient zondag tijdens het defilé weer in goede staat bij de ploegleiders ingeleverd te worden. Bij verlies moeten wij helaas de kosten voor deze helm in rekening brengen.

14.

Officiële klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij een van de leden van de coördinatie. Zij zullen in alle geheimhouding naar buiten, eventueel in samenwerking met andere commissies, het probleem oplossen. Een meer informele methode van feedback wordt echter aangemoedigd.

15.

Iedere buitenstaander (ook ouders) dient te luisteren naar de aanwijzingen van tourmedewerkers (ook wegafzetters).

16.

Voor de deelname aan de Tour de Schalkwijk wordt er van de kinderen verwacht dat zij (actief) deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten.

17.

Indien een renner niet in bezit is van een zwemdiploma, kunnen wij de veiligheid m.b.t. water gerelateerde activiteiten niet garanderen. Om deze reden zijn renners zonder zwemdiploma A, hoe dan ook, buitengesloten van water gerelateerde activiteiten.

18.

Als een kind eerder heeft deelgenomen aan de Tour de Schalkwijk, geeft dit geen garantie voor deelname in komende jaren.


19.

De Tour de Schalkwijk is geen zomeropvang, een ouder of verzorger dient te allen tijde beschikbaar te zijn, bijvoorbeeld tijdens de tijdritten, maar ook voor en na de tijdrit worden de ouders aanwezig geacht.

Mocht een renner zich niet houden aan het reglement dan kan de organisatie overgaan tot het geven van strafseconden of, bij grove schendingen, tot het uitsluiten van deelname.

PUNTENTELLING KLASSEMENTEN

De best geklasseerde renner in een ploeg rijdt tegen alle anderen best geklasseerde van elke ploeg. De 2 naar beste tegen de 2 naar best enzovoorts.

In elke rit zijn punten te verdienen. Deze punten zijn als volgt verdeeld:

POSITIE 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e
PUNTEN 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Het aantal punten per ploeg wordt gedeeld door het aantal renners om tot het gemiddelde te komen. Dat gemiddelde wordt afgewogen tegen de gemiddelde scores van andere ploegen. Daar komt vervolgens een klassement uit voort. Een gelijke score betekent dezelfde plek als de ploeg met dezelfde score.

Er kunnen bonusseconden worden behaald tijdens de tussensprint op de Schalkwijkseweg. De eerste renner die de streep bereikt, behaalt 5 bonusseconden, nummer 2 krijgt 3 bonusseconden en nummer 3 krijgt 1 bonusseconde.

Bij het dijkhuis- en bergklassement kan men punten behalen op dezelfde manier als bij de bonusseconden. Echter, voor die klassementen is de puntentelling als volgt: de eerste renner die de streep bereikt, behaalt 3 punten, de tweede 2 punten en de derde 1 punt.

De renner die de ritzege behaalt, krijgt altijd in het klassement van de desbetreffende dag 1 seconde voorsprong op de 2e, ongeacht de grootte van de voorsprong. Op de zondagen bij de tijdritten worden er geen bonusseconden gegeven. Dit geldt ook voor de ploegentijdritten.

De witte trui is voor de best geklasseerde 8 of 9 jarige in het algemeen klassement.

SPONSOREN / PLOEGEN 2023